360 graden feedback terug van weggeweest360 graden feedback terug van weggeweest360 graden feedback terug van weggeweest360 graden feedback terug van weggeweest360 graden feedback terug van weggeweest

360 graden feedback terug van weggeweest

De 360 graden feedback is weer terug op de agenda. Dit instrument, dat voor het eerst opdook in de jaren ’90 als papieren versie, is weer helemaal hip. Veel minder dan twintig jaar geleden echter is het een beoordelingsinstrument: gebruikers geven aan de scan in te zetten om de dialoog aan te gaan.

Al 75 jaar actueel

360 graden feedback weer populair
Pixabay

Het evalueren van medewerkers door meer dan alleen de leidinggevende werd al door het Duitse leger is in de Tweede wereldoorlog toegepast. Het werd vooral toegepast in zogenoemde trainingsgroepen. Door elkaar te beoordelen leerde je over jezelf, over het groepsproces en over anderen.
Na de oorlog nam de populariteit van multi-source-feedback verder toe. 

Papieren lijsten

In Nederland bracht TFC TraningsMedia in de jaren ’90 van de vorige eeuw de Vaardigheidsmeters van Ash. Quarry Productions uit als papieren versie. Dat laatste was ook direct het grootste nadeel van de uitvoering. Omdat alles nog op papier uitgewerkt werd, nam het invullen en verwerken veel tijd in beslag. Tegenwoordig kan, door het gebruik van de geautomatiseerde lijsten, deze methode gebruikt worden zonder dat dit heel veel tijd en daardoor geld kost. 

Gedigitaliseerd

Door het gebruik van online formulieren, welke op elk gewenst moment kunnen worden ingevuld, is enorme tijdwinst geboekt. Elektronische vragenlijsten zijn ‘slimmer’ samen te stellen, omdat ze het antwoord van een eerdere vraag kunnen betrekken in de vraagstelling van de volgende. Zo kun je, waar nodig, verbreden en verdiepen. Ook doordat softwareprogramma’s in staat zijn om de resultaten automatisch te vergelijken en hier een rapport van kan maken is veel tijd gewonnen. Het is daarom zo dat de methode van 360 graden feedback meer en meer aan populariteit wint.

Oneindig combineren

De conventionele papieren vragenlijsten waren sterk gericht op bundels van vaardigheden, zoals bijvoorbeeld time-management, communicatie, vergaderen of leidinggeven. Een digitale vragenlijst hoeft niet eens te bestaan uit een lijst; het kunnen putten uit een database met competenties maakt het aantal combinaties letterlijk oneindig. Bovendien kun je per medewerker aangeven of een competentie beoordeeld moet worden op junior-, medior- of seniorniveau. 

Intelligente vragen

Een ander nadeel van de papieren lijst was dat respondenten soms bepaald gedrag niet waargenomen hadden. Vinkt iemand dat nu in de digitale lijst in, dan kun je erop doorvragen. Je kunt sommige, doublerende vragen weglaten en andere, verdiepende vragen toevoegen. Alle verwijzingen als 'overslaan', of 'ga naar vraag ..' zijn verleden tijd. Als voorbeeld van zo'n 'intelligente' structuur geef ik je de onderzoeksdatabase die ik gebruikte voor dit artikel. Uiteraard is dat geen vragenstructuur voor het valideren van competenties, maar als je de moeite neemt om de vragen een paar keer verschillend te beantwoorden, zie je hoe het werkt.