Goed is voor mij niet goed genoegGoed is voor mij niet goed genoegGoed is voor mij niet goed genoegGoed is voor mij niet goed genoegGoed is voor mij niet goed genoeg

Op een plezierige manier je werk kunnen doen!

Persoonlijke Ontwikkeling | Werkdrukaanpak | Stressreductie | Burn-out preventie

Goed is voor mij niet goed genoeg

Samenwerken in een team betekent samen streven naar een zo goed mogelijk eindproduct. In je team versterk je enerzijds elkaars krachten en anderzijds vang je elkaars zwakke plekken op. We zeggen dan dat de samenwerking meer oplevert dan de som der delen. Daarom kunnen projecten zo nuttig zijn: omdat je gaandeweg ook nog veel van elkaar kunt leren. Maar omdat je te doen hebt met verschillende mensen, kan jullie interpretatie van wat-goed-is nogal verschillen.

In de projectdefinitie moet precies omschreven staan waaraan het eindproduct zou moeten voldoen. Maar je schrijft ‘anderen lopen de kantjes er vanaf’. Het gaat je dus om hoe het eindresultaat bereikt wordt of, hoe anderen dat eigenlijk frustreren. 
Je ergeren aan de manier waarop een ander werkt, levert veel negatieve energie op. Want als jij in je eentje een hoge inzet levert, kost het je ook nog eens meer tijd.

Het zou zoveel vlotter kunnen. Als je je erbij neer kunt leggen dat mensen verschillen en dat jullie allemaal je eigen sterke punten hebben, sta je allemaal in je kracht. Bouw ruimte in om fouten te kunnen maken, en ruimte om die te herstellen. Sta je team een leerervaring toe. Dan worden problemen tot uitdagingen die jullie samen aangaan. Je omarmt alle beren op de weg als een kans om te leren

Maar zover zijn jullie nog niet. Zoek de waarheid eens in het midden. Misschien zijn er niet alleen kantjeslopers, maar ben jij iemand die de lat erg hoog legt. Begrijp me goed: jouw mogelijke perfectionisme is van groot nut, mits op het juiste moment ingezet. Jouw kracht zit in verbetering en innovatie. En in discipline en detailgerichtheid. Als je geduld zou hebben, is het jouw kracht om anderen tot voorbij hun eigen grenzen te krijgen.

Mijn advies is om bij jezelf te blijven. Jouw perfectionisme is waarschijnlijk de reden dat je toch steeds weer voor projecten wordt gevraagd. Maar let op dat je je niet verliest in stijfkoppigheid: die maakt dat jij jezelf ergert en dat anderen steeds meer achterover gaan leunen. Dat is een wisselwerking (zie hieronder). Hou vast aan een standaard voor de uitkomst van je project, maar wordt wat makkelijker in hoe het tot stand komt. Er leiden meer wegen naar Rome!

Toelichting

Met perfectionisme is in de meest zuivere vorm niets mis. Het kan helpen om beloofde afspraken na te komen en te presteren onder druk. Een perfectionist in je team is goed voor gedrevenheid, creativiteit en ordelijkheid. Hij of zij kan de rest opslingeren tot betere prestaties, een zesjes-cultuur doorbreken.

Maar als perfectionisme doorschiet, over grenzen heen gaat, dan is het een potentiële valkuil. Dan ontaardt het in drammerigheid, pietluttigheid en improductiviteit.

Het kan ook een tijdvreter worden, want er kan heel veel tijd in onzinnige perfectie gaan zitten. Ook leidt het nogal eens tot uitstelgedrag, want zolang iets niet af is, kan het door de buitenwereld niet als ‘verkeerd’ beoordeeld worden. De grondhouding van doorschoten perfectionisme is ‘faalangst’.

Daaraan valt te ontkomen, als je je op tijd weet af te vragen met welk resultaat je tevreden zou mogen zijn. Maar dan ben je eigenlijk al zover dat je je valkuil-gedrag kent en dat is al de helft natuurlijk.

Tips

  • Herken en erken wanneer jou streven naar perfectionisme dreigt te ontsporen.
  • Onderzoek wat er áchter jouw idee zit, dat alles met een tien moet.
  • Sta jezelf toe om één keer per dag iets te doen op de manier van iemand anders waarin je een redelijk vertrouwen hebt. Wees tevreden met dát resultaat. Breid dat uit.
  • Als je dit gedaan hebt, bezie dan na een week of wat of er als nog ernstige, negatieve consequenties uit voort zijn gevloeid. Van het kaliber dat er ‘bloed vloeide’. Wat levert dat voor inzicht op? Als dit werkt, oefen dan regelmatig ook in andere gebieden.

Mocht je erin slagen het naar verdraagbare proporties terug te brengen, dan gebeurt er toch ook iets waarbij je denkt: ‘Zie je wel, ik had het op mijn eigen manier moeten doen!’. Dat is heel normaal, want achter je perfectionisme schuilt de faalangst. Maar die zal langzamerhand ook afnemen.

Succes!