Tackel moeiteloos je problemenTackel moeiteloos je problemenTackel moeiteloos je problemenTackel moeiteloos je problemenTackel moeiteloos je problemen

Op een plezierige manier je werk kunnen doen!

Persoonlijke Ontwikkeling | Werkdrukaanpak | Stressreductie | Burn-out preventie

Moeiteloos je problemen tackelen - positieve psychologie

Alles dat aandacht krijgt, groeit. Die scheurkalender-wijsheid ben je vast wel eens tegengekomen. Vanuit de coachingsmethodieken uit de vorige eeuw werd de narigheid van ontwikkelingspunten daarmee eigenlijk alleen maar groter: we redeneerden vanuit het probleem. Zou je daar tegenover ook vanuit een positieve insteek kunnen denken en zo de oplossing kunnen versnellen?

Negatieve focus op problemen

Invloeden van positieve psychologie
Pixabay

Al sinds psychologie een vak werd, lag de focus op ‘wat is er mis’. Dat is in eerste instantie prima om een manco te onderzoeken – je moet tenslotte niet sleutelen aan iets waaraan niets mankeert. Maar als eenmaal duidelijk is dat er werk aan de winkel is, kan de benadering gerust anders worden. Niet om het te bagatelliseren, maar uit hoe we het benoemen komt al de helft van de energie die je voor het verbeteren nodig zult hebben. 

Het lijkt een frivole omdenktechniek om je probleem zo om te dopen in een groeikans, maar het werkt wel degelijk. En er is maar weinig voor nodig om jou in je onbewuste te beïnvloeden. Dat heeft een groot effect op je motivatie. Zowel positief als negatief: geloof bijvoorbeeld maar van mij dat je na een intakegesprek anders de deur uitgaat wanneer ik de term “neurose” gebruik voor wat jij daarnet nog “een dingetje” noemde…

Waarom doe ik het verkeerd?

Redenerend vanuit de probleemkant, lijkt het zich vanzelf op te pompen. “Wat gaat er fout? Hoe komt dat? Hoe vaak gebeurt dat?” levert weliswaar antwoorden op, maar de kans is vrij groot dat je eindigt met de conclusie “wat doe ik verkeerd”. Als het probleem niet zo helder is of er is geen duidelijke oplossing, dan verlies je gemakkelijk de moed. En dat is niet zo’n motiverende uitgangspositie. Die probleemgerichte, analyserende benadering heeft dus een schaduwkant.

Alleen nog maar kansen?

Het zou mooi zijn als er manier zou zijn die vanzelf naar verbetering werkt, waar energie vanuit gaat. Dan zou je niet eerst worden teruggeworpen. Het zou misschien wel een paradigma-verschuiving voor je betekenen: alledaagse problemen verdwijnen en elke dag is er ineens een met volop kansen om te groeien. Zweef je al?

Positieve Psychologie als tegenhanger

Tegenover die probleemgerichte psychologie is de laatste tien jaar iets ontstaan wat de positieve psychologie is gaan heten. Daar horen oplossingsgerichte vragen bij als “Hoe zou het gaan als het probleem er niet was? Welk verschil zou dat maken? Wat zou een eerste kleine stap kunnen zijn om de situatie te verbeteren?”. 

Drie nuchtere stappen

Positieve psychologie is niet simpelweg je problemen wegredeneren: de oplossingsgerichte vragen zetten wel aan tot actie en geven zelfvertrouwen. Als je het goed doet, volg je deze stappen:

  1. Erken wat niet goed gaat
  2. Bekrachtig wat wel goed gaat
  3. Onderzoek waar je naartoe wilt

Dat laatste is belangrijk: er staat niet “onderzoek wat je niet wilt”. Dat zou een vanaf-doel beschrijven en voor je motivatie is het belangrijk om een naartoe-doel te hebben.

Jouw Psychologisch Kapitaal

Volg je de stappen hierboven, dan bouw je aan wat Matthijs Steeneveld je Psychologisch Kapitaal noemt. Matthijs schreef Optimisme, Hoop, Veerkracht en Zelfvertrouwen (Boom, ISBN 9789024409372). In de titel verzamelde hij vier eigenschappen die tezamen jouw Psychologisch Kapitaal of Psychological Capital (PsyCap) vormen. Hoe groter jouw PsyCap, hoe beter je met stress om kunt gaan en hoe beter je je prestaties kunt verhogen. 

Aan het werk met je PsyCap

Steeneveld legt in zijn boek uit wat PsyCap is, hoe je het kunt vergroten door oefeningen en hij helpt je een GroeiMindset te ontwikkelen – uiteraard volgens de positieve psychologie.
In het boek staat een zelftest om te onderzoeken hoe het nú staat met jouw PsyCap. Doe om daar een indruk van te krijgen hier de 0- toets.

De aanpak volgens positieve psychologie is ook mijn eigen coachingsbenadering. Alleen op die manier kan ik je garanderen dat we in maar een paar sessies al een blijvend resultaat neerzetten.

“Optimisme, Hoop, Veerkracht en Zelfvertrouwen” is informatief zonder zweverig te worden. En het is praktisch zonder te verworden tot een doe-schriftje. Het bevat ook een hoofdstuk over jou, je PsyCap, en je collega’s. En er is een dankbaar noten-register. Aanrader!